Nội dung văn khấn cúng xe mới mua đúng đầy đủ & chi tiết nhất hiện nay

Chiếc xe nói chung là vật dụng gắn liền với người chủ, tại Việt Nam nó còn là tài sản và có khi là cả một cơ nghiệp. Nên thông thường khi mua mới một chiếc xe hơi, xe ô tô, hoặc xe khách (ngay cả với xe máy), với mong muốn luôn được bình an và may mắn thì chủ xe thường chọn ngày lành rồi sắm lễ vật để cúng xe. Nên khi gia đình mua xe hơi mới, thì trước tiên phải ra mắt ông bà, gia tiên nên cúng xe mới với mong muốn mang đến bình an, may mắn cho cuộc sống. Trong phong thủy đây là một lễ nghi không thể nào bỏ qua, bởi khi cúng xe mới mang đến sự an toàn, tính mạng cho chủ nhân.văn khấn mua xe máy mới, cách cúng xe mới mua về, lễ vật cúng xe mới mua, lễ vật cúng xe ô tô mới mua, bài cúng xe ô tô cuối năm, lễ vật cúng xe hàng tháng, bài cúng xuất hành, cúng xe nên cúng hoa gì

Nội dung văn khấn cúng xe mới đầy đủ nhất hiện nay

Thực ra làm lễ cũng xe là tâm ở bản thân. Rằng mong ông bà tổ tiên phù hộ, độ trì bình an khi sử dụng phương tiện. Ngoài việc cúng xe mới rất nhiều gia đình làm lễ cúng xe vào đầu năm cũng như làm lễ cúng đầu tháng. Với mong muốn sẽ có một năm mới, một tháng mới bình an khi sử dụng phương tiện. Và hình thức chuẩn bị lễ vật cũng như bài khấn cũng giống như cúng xe mới nhưng khác ở chỗ báo cáo:

 • Nam mô A Di Đà Phật!
 • Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật!
 • Nam mô Đại Nguyện Địa Tạng Vương Bồ Tát!
 • Nam mô Quan Thế Âm Bồ Tát!
 • Nam mô Thanh Tịnh Đại Hải Chúng Bồ Tát!
 • Nam mô Đạo Tràng Pháp Hội Thượng Phật Bồ Tát!
 • Con xin kính lạy các Chư Phật, Chư Bồ Tát Ba Đời khắp Mười Phương, các Vị A La Hán, các Vị Thánh Tăng, các Vị Hộ Pháp, Kiên Lao Địa Thần Bồ Tát, Thập Vị Du Hành Hộ Pháp!
 • Con xin kính lạy Chư Vị Bản cảnh Thành Hoàng, các Chư Vị Thần Linh, Thánh Linh, Thần Linh Chủ Quản, Công Tào Phán Quan, Ngũ Phương Không Hành – Du Hành Sứ Giả, Ngũ Lộ Hành Binh, Lý Vực Phán Quan!
 • Ngài Đương Niên Thiên Quan Tống Vương Hành Khiển, Ngũ Đạo Hành Binh Chi Thần, Lâm Tào Phán Quan!
 • Ngài Bản Gia Thổ Công Đông Trù Tư Mệnh Táo Phủ Định Phúc Thần Quân!
 • Con kính lạy các Chư Hương Linh – Vong Linh – Vong Nhơn trong khuôn viên bổn xứ của chúng con!
 • Hôm nay, ngày ……….. tháng ……….. năm ……….. (nhằm ngày ……….. tháng ……….. năm ………..
 • Tại địa chỉ: …………………………………………………………………………………………………………;
  Chúng con, gồm:
  Con, tên là: ……………………..…………………………… ; sanh ngày: ……/…../……..;
  Tại: ………………………………………………..……………………………………………………;
  Hiện ở tại: …………………………………………………………………….……………………..;
  Hợp cùng toàn thể các thành viên trong gia đình chúng con.
 • Hôm nay nhân ngày giờ lành, chúng con lòng thành sắm sửa phẩm vật lễ vật dâng cúng, thực hiện Nghi Pháp Lễ Kính Cáo và Lễ Cúng Tạ – Mừng Gia Đình Mua Xe Mới.
 • Gia đình của chúng con hội đủ phước duyên quý báu, có nhu cầu và khả năng mua chiếc xe mang biển số: ………………………………………………… ; Do: ……………………………………………………. đứng tên chủ sở hữu, với mục đích là sử dụng để: ……………………………………………………………………………………
 • Đây là việc chung của Gia Đình, chúng con mạo muội xin được kêu thay lạy đỡ cho nhau, đứng tên xin phép thực hiện Pháp Lễ.
 • Kính mong các Ngài chứng minh cho chúng con, Mời chư vị giá đáo đàng tràng thọ hưởng phẩm vật, hộ trì cho con là… và chiếc xe mang biển số… xuất hành được bình an, làm ăn luôn thuận lợi, mọi việc tất thành, cầu tài được tài, cầu lợi đắc lợi.
 • Xin các Ngài Gia hộ cho con, gia đình con, cho sự bình an của mọi người khi vận hành xe, chiếc xe mang biển số: ……………………; cho người lái xe, người đi xe và cho cả người đi đường.
 • Kính Xin các Oan Gia Trái Chủ, Oan Trái Báo Đới Chướng Nhiều Đời Nhiều Kiếp của con và những người có nhu cầu sử dụng hóa giải những mối oan sai từ nhiều đời, không làm phương hại, ảnh hưởng tiêu cực đến sự an toàn khi vận hành xe.
 • Chúng con trẻ người, non dạ, sự hiểu biết về thế giới tâm linh còn hạn chế nên có phạm phải lỗi lầm gì thì kính mong Bề Trên thương tình lượng thứ cho chúng con.
 • Chúng con lòng thành kính Cẩn Cáo và Lễ Tạ!
 • Nam mô A Di Đà Phật! (03 lần).
 • Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật! (03 lần).

(rót 3 lần rượu, châm một lần trà, khấn 3 lần, sau cùng là mời nhận phẩm vật cúng xe).

Loading...

Đọc thêm:

Loading...

Bình luận
1

Bình luận

Hoàn Ngọc
18/12/2018

Lễ cúng khấn nầy là cúng cho ai ? Tổ tiên, ông bà, cha mẹ, cô bác chăng ? Sau khi qua đời họ đã tái sanh theo nghiệp của họ rồi, hay cúng cho hương linh ở thế giới địa ngục – ngạ quỷ thì tạm được…sao là tạm được ? Vì lúc sinh thời họ gây nhiều nghiệp ác mới sa vào đường địa ngục và ngạ quỷ nên kém phước báo, cổ của họ chỉ nhỏ bằng chiếc đũa nên ko ăn đồ cúng được, hay là cúng dường chư Phật cầu gia hộ gia chủ làm được nhiều điều thiện, điều tốt cho mọi người an lành an vui thì tốt, mục đích cúng ngoài 3 ý niệm nầy đều sa vào đường tà kiến mê tín cả…


Đăng bình luận