Top 2 Vắc xin

Bảng giá vắc xin dịch vụ tiêm chủng quốc gia tháng 7 2019 mới nhất

Bảng giá vắc xin dịch vụ tiêm chủng quốc gia tháng 7 2019 mới nhất

Bảng giá vắc xin dịch vụ tiêm chủng quốc gia tháng [thangnam] mới nhất: Khi lựa chọn tiêm dịch vụ, cha mẹ sẽ phải chịu hoàn toàn chi phí tiêm vacxin cho con. Giá của các loại vacxin sẽ có sự biến động theo thời gian, đặc biệt là các loại vacxin nhập khẩu, bởi phải phụ...