Top 9 tiêm phòng

Phụ huynh nên làm gì khi vào mùa dịch bệnh tay chân miệng ở trẻ em?

Phụ huynh nên làm gì khi vào mùa dịch bệnh tay chân miệng ở trẻ em?

Phụ huynh nên làm gì khi vào mùa dịch bệnh tay chân miệng ở trẻ em? Vi rút gây bệnh Tay chân miệng có thể lây nhiễm từ người sang người qua tiếp xúc trực tiếp với dịch mũi, họng, nước bọt, chất dịch từ mụn nước, hoặc phân của người bị nhiễm bệnh. Người bị...