Top 9 tiêm phòng

Tiêm phòng rubella trước khi mang thai bao lâu? giá bao nhiêu?

Tiêm phòng rubella trước khi mang thai bao lâu? giá bao nhiêu?

Tiêm phòng rubella trước khi mang thai bao lâu? giá bao nhiêu? Thời gian tối thiểu để có thể mang thai sau khi tiêm phòng (chích ngừa) rubella là 1 đến 3 tháng (tùy thuộc vào loại vacxin). Với tình hình quản lý vacxin như hiện nay, cần hỏi trực tiếp bác sĩ tiêm phòng (chích ngừa) về...