Top 4 sữa bột cho bé

Mấy tháng nên bổ sung sữa ngoài cho bé? Làm sao để trẻ chịu bú bình?

Mấy tháng nên bổ sung sữa ngoài cho bé? Làm sao để trẻ chịu bú bình?

Mấy tháng nên bổ sung sữa ngoài cho bé? Làm sao để trẻ chịu bú bình? Trẻ thích ti mẹ hơn nên chắc chắn sẽ gây không ít khó khăn cho mẹ trong việc làm quen với núm cao su và sẽ càng phản kháng hơn khi mẹ cho bé bú bình, vì bé ngửi thấy mùi của mẹ và càng muốn ti mẹ hơn....