Top 2 giá xe Yamaha

Đánh giá xe Janus 2019: Quả ngọt dành cho Yamaha!

Đánh giá xe Janus 2019: Quả ngọt dành cho Yamaha!

Đánh giá xe Janus 2019: Quả ngọt dành cho Yamaha! Yamaha Janus là mẫu xe tay ga góp công không nhỏ vào sự thành công của Yamaha tại thị trường Việt Nam với doanh số bán ra trong năm rồi đạt mức tăng trưởng kỷ lục 260% so với năm trước đó. Yamaha Janus 2019 có 3 mức giá gồm 27,5...