Category: Làm đẹp

Làm đẹp

Kiểu tóc Sharp sleek cut đẹp năm 2018 cho bạn gái cá tính

Kiểu tóc Sharp sleek cut đẹp năm 2018 cho bạn gái cá tính

Sharp sleek cut không phải là kiểu tóc mà là một kỹ thuật cắt, nếu bạn không muốn tỉa layer thì bạn có thể chọn kiểu cắt này. Phần ngọn tóc luôn được cắt đều tăm tăm như một đường thẳng hoàn hảo, hoặc bạn có thể tạo các đường cong uốn vòng theo khuôn mặt. Tùy...