Hướng dẫn viết nhận xét đánh giá cán bộ thuộc diện cấp ủy, quản lý theo quy định mới

| Tin tức mới | Tag:

  + Hướng dẫn viết nhận xét đánh giá cán bộ thuộc diện cấp ủy, quản lý theo quy định mới

  Hướng dẫn viết nhận xét đánh giá cán bộ thuộc diện cấp ủy, quản lý theo quy định mới

  HUYỆN ỦY
  ĐẢNG BỘ ……………………
  ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM
  ………….., ngày….tháng….năm…..

  NHẬN XÉT, ĐÁNH GIÁ CÁN BỘ
  thuộc diện cấp ủy, quản lý
  ———————-

  I. Sơ lược lý lịch

  Loading...

  – Họ tên: ………………………………………………………………………………………………………..

  – Ngày, tháng, năm sinh: ……………………………………………………………………………………

  – Quê quán: …………………………………………………………………………………………………….

  – Ngày vào đảng: …………………………………….. Ngày chính thức: ………………………………

  – Trình độ chuyên môn: ………………….. Chính trị: ……………………. Ngoại ngữ: ……………..

  – Tóm tắt quá trình công tác: ………………………………………………………………………………

  + Tháng …………………………………………………………………………………………………………

  + Tháng …………………………………………………………………………………………………………

  II. Nhận xét ưu khuyết điểm, triển vọng.

  1. Về phẩm chất chính trị

  – Có lập trường chính trị, tư tưởng vững vàng, giữ vững phẩm chất của người đảng viên, chấp hành nghiêm cương lĩnh của Đảng, đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước.

  – Luôn nêu cao tinh thần đoàn kết, thống nhất trong tập thể của cơ quan, giữ vững nguyên tắc tập chung dân chủ.

  2. Về đạo đức lối sống

  – Luôn rèn luyện giữ gìn phẩm chất đạo đức, có lối sống trong sáng, giản dị, trung thực không cơ hội, luôn nêu cao tinh thần tự phê bình và phê bình.

  – Giữ mối quan hệ mật thiết với nhân dân, phát huy quyền làm chủ của nhân dân, thực hiện tốt nghĩa vụ công dân nơi cư trú. Bản thân và gia đình luôn chấp hành tốt chủ trương của Đảng, pháp luật của Nhà nước, gia đình được công nhận là gia đình văn hóa. Thực hiện tốt quy định đối với cán bộ công chức trong cơ quan

  3. Về năng lực công tác

  – Trên cương vị…………………..đồng chí luôn chủ động công việc và nêu cao tinh thần trách nhiệm trong công tác xét xử, đảm bảo tính nghiêm minh của pháp luật.

  – Khắc phục khó khăn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ

  – Tích cực tham gia xây dựng tổ chức Đảng, chính quyền trong sạch vững mạnh. Hằng năm đều được xếp loại đảng viên ……………, xếp loại cán bộ lãnh đạo, công chức hoàn thành xuất sắc.

  4. Tóm tắt ưu khuyết điểm, mặt mạnh, mạnh yếu

  – Có phẩm chất đạo đức, chính trị trong săng, lối sống giản dị, mẫu mực, tinh thần trách nhiệm cao, có trình độ năng lực chuyên môn vững vàng, giữ mối đoàn kết trong Đảng, thực hiện nghiêm kỷ luật Đảng, luôn phấn đấu hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao, được đồng chí và nhân dân tín nhiệm

  III. Kết luận chung

  – Về đảm bảo tiêu chuẩn cán bộ: đảm bảo các tiêu chuẩn về phẩm chất, trình độ, năng lực và uy tín.

  – Khả năng hoàn thành nhiệm vụ: Luôn hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao

  – Triển vọng và chiều hướng phát triển: Có triển vọng phát triển tốt.

  T.M BAN THƯỜNG VỤ
  BÍ THƯ

   

  Truy cập tìm kiếm trên google với các cụm từ khoá sau:

  1. nhận xét đánh giá cán bộ
  2. bản nhận xét đánh giá cán bộ
  3. bản nhận xét đánh giá cán bộ công an
  4. ban nhan xet danh gia can bo
  5. nhận xét đánh giá cán bộ lãnh đạo quản lý
  6. bản nhận xét cán bộ
  7. nhận xét đánh giá cán bộ đảng viên
  8. bản nhận xét đánh giá cán bộ của cấp ủy
  9. mẫu nhận xét đánh giá cán bộ
  10. nhan xet danh gia can bo
  11. bản nhận xét đánh giá
  12. nhận xét đánh giá
  13. mẫu nhận xét đánh giá cán bộ của cấp ủy
  14. bản nhận xét đánh giá cán bộ công an nhân dân
  15. mẫu nhận xét đánh giá cán bộ nơi cư trú
  16. nhận xét cán bộ
  17. danh gia can bo cuoi nam
  18. ban nhan xet danh gia
  19. mẫu đánh giá cán bộ công chức
  20. nhận xét đánh giá cán bộ công chức
  21. nhận xét đánh giá cán bộ của tập thể lãnh đạo cơ quan
  22. bảng nhận xét đánh giá cán bộ
  23. bản nhận xét đánh giá cán bộ lãnh đạo
  24. phiếu nhận xét đảng viên nơi công tác
  25. nhan xet can bo
  26. nhận xét về phẩm chất chính trị
  27. mẫu nhận xét đánh giá cán bộ công chức
  28. nhận xét của chi ủy nơi công tác
  29. bản nhận xét đánh giá cán bộ trong cand
  30. phiếu nhận xét đánh giá cán bộ
  31. bản nhận xét đánh giá cán bộ công chức
  32. mẫu bản nhận xét đánh giá cán bộ
  33. bản đánh giá cán bộ công chức
  34. mẫu nhận xét cán bộ
  35. mẫu tự nhận xét đánh giá cán bộ
  36. mẫu nhận xét đánh giá cán bộ đảng viên
  37. mẫu đánh giá cán bộ
  38. tự nhận xét đánh giá cán bộ
  39. bảng nhận xét đánh giá cán bộ công chức
  40. nhận xét đánh giá cán bộ nơi cư trú
  41. bản nhận xét đánh giá cán bộ công chức viên chức
  42. danh gia can bo
  Loading...

  Bình luận
  0

  Bình luận