Tải mẫu bản kiểm điểm học sinh cấp 2 đầy đủ nhất hiện nay

   

  +Tải mẫu bản kiểm điểm học sinh cấp 2 đầy đủ nhất hiện nay

  Bản kiểm điểm dành cho học sinh các cấp & sinh viên ĐH CĐ mẫu chuẩn nhất 2018

  Mẫu bản tự kiểm điểm dành cho học sinh, sinh viên

  Loading...

  + Mẫu tham khảo cách viết tự kiểm cá nhân của học sinh

  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
  Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
  ——————

  Bản kiểm điểm học sinh

  Học kì ……. (năm học 20…… – 20……)

  Kính gửi: Giáo viên chủ nhiệm lớp ……….

  Em tên là: …………………………………………………………………………………………………….

  Học sinh lớp Trường THPT ………………………………………………………………………………

  Trong học kì …… (năm học 20…… – 20…..) vừa qua, em đã có những ưu điểm và khuyết điểm sau

  – Về ưu điểm:

  Hoạt động phong trào: ………………………………………………………………………………………

  Học tập: ………………………………………………………………………………………………………..

  Vấn đề khác: ………………………………………………………………………………………………….

  – Khuyết điểm: Trong học kì …… vừa qua em đã vi phạm một số lỗi sau:

  Lỗi
  vi
  Phạm
  Vắng

  phép,
  xin về
  Vắng không phépKhông chuẩn bị bàiKhông làm bài tậpKhông học bàiBị điểm kém (

   

  Học sinh ký tên

  Loading...

  Bình luận
  0

  Bình luận