Tải mẫu bản kiểm điểm học sinh cấp 2 đầy đủ nhất hiện nay

 

+Tải mẫu bản kiểm điểm học sinh cấp 2 đầy đủ nhất hiện nay

Bản kiểm điểm dành cho học sinh các cấp & sinh viên ĐH CĐ mẫu chuẩn nhất 2018

Mẫu bản tự kiểm điểm dành cho học sinh, sinh viên

Loading...

+ Mẫu tham khảo cách viết tự kiểm cá nhân của học sinh

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
——————

Bản kiểm điểm học sinh

Học kì ……. (năm học 20…… – 20……)

Kính gửi: Giáo viên chủ nhiệm lớp ……….

Em tên là: …………………………………………………………………………………………………….

Học sinh lớp Trường THPT ………………………………………………………………………………

Trong học kì …… (năm học 20…… – 20…..) vừa qua, em đã có những ưu điểm và khuyết điểm sau

– Về ưu điểm:

Hoạt động phong trào: ………………………………………………………………………………………

Học tập: ………………………………………………………………………………………………………..

Vấn đề khác: ………………………………………………………………………………………………….

– Khuyết điểm: Trong học kì …… vừa qua em đã vi phạm một số lỗi sau:

Lỗi
vi
Phạm
Vắng

phép,
xin về
Vắng không phép Không chuẩn bị bài Không làm bài tập Không học bài Bị điểm kém (

 

Học sinh ký tên

Loading...

Bình luận
0

Bình luận